Vzdělávání

Akce jsou určeny pro pěstouny s dohodou uzavřeno u nás, ale i pro pěstouny s dohodou sepsanou u jiné organizace.

Lze se přihlásit na tel: 773 676 017

  • Víkendové pobyty

Víkendové pobyty se realizují od soboty do neděle v délce 12 vzdělávacích hodin. Zájemci se můžou zúčastnit pobytu s dětmi pěstounskými i vlastními. Dle zájmu lze zajistit i ubytování pro biologické rodiče, prarodiče. Pro děti je zajištěný pedagogický dohled a program s tématikou.

Termín 6. – 7. 4. 2019 – Komorní Lhotka, Penzion Zátiší, Moravskoslezský kraj

Téma: Jak se neztratit v systému náhradního rodičovství

(jaká práva má poručník – pěstoun – opatrovník, proč má někdo dávky a já ne, spolupráce se sociálními pracovnicemi a institucemi, kdy vyhledávat odborníka, jaké mám práva v náhradním rodičovství, jak řešit kontakt s biologickou rodinou, aj.)

Termín 22. 6. – 23. 6. 2019 – Malá Morávka, Hotel Brans, Moravskoslezský kraj

Téma: Jak chápat své svěřené dítě

(potřeby dětí a potřeby pěstouna, komunikace a jak jí nastavit, jak vzájemně spolu vycházet a „přežít“ – předvedeme techniky, co funguje, jak dítě vést k zodpovědnosti)

  • Jednodenní vzdělávání

Plánují se besedy a semináře v rozsahu 3 – 6 hodin povinného vzdělávání na určitou problematiku s odborným konzultantem v dané oblasti

Rozvoj myšlení u dětí – v termínu 4. 2. 2019, Vsetín (4 hodiny vzdělávání)

Co potřebují děti v pěstounské péči ve výchově – v termínu 6. 5. 2019, Vsetín (4 hodiny vzdělávání)

  • Individuální vzdělávání

Vzdělávání, které probíhá zejména v domácím prostředí zájemce, s ohledem na jeho hendikep nebo individuální problém.