O nás

Náš tým

Mgr. Renata Hrochová  

Věřím, že každé dítě může být šťastné, i když začátky nebyly nejhezčí…. Ráda se u nich podílím na procesu změny.

  • Pověřená osoba k výkonu sociálně – právní ochrany dětí, sociální pracovník, lektor, terapeut, facilitátor, koordinátor vzdělávání, metodik, příprava a realizace projektů.
  • Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická fakulta, obor pedagogika – sociální práce a učitel všeobecných předmětu pro SŠ.
  • Praxe: sociální pracovník odboru sociálně právní ochrany dětí, sociální pracovník a metodik Krajského úřadu, referent Ministerstva práce a sociálních věcí, lektor v oblasti sociální práce, lektor v oblasti náhradní rodinné péče.
  • Rodinné zázemí: vdaná, čtyři děti – jedno v pěstounské péči.
  • Získáváné zkušeností: narativní práce s traumatem dítěte, rodinná facilitace, terapie zaměřená na řešení, zpracování minulosti formou terapie.

Bc. Zuzana Konečná

Člověk může vytvořit šťastnou rodinu a nemusí je pojit krevní pouto. Důležitá je láska, tolerance a pochopení.

  • Sociální pracovník rodin, koordinátor vzdělávání dětí, lektor v oblasti rodinné péče.
  • Vzdělání: Ostravská Univerzita, fakulta sociálních studií.
  • Praxe: sociální pracovník odboru sociálně právní ochrany dětí, kurátor pro mládež.
  • Rodinné zázemí: vdaná, dvě děti.
  • Získáváné zkušeností: narativní práce s traumatem dítěte, Identita dítěte – Mapa života, Kniha života.