O nás

Kdo jsem:

Mgr. Renata HrochováRenata Hrochová

Pověřená osoba k výkonu sociálně – právní ochrany dětí, lektor, terapeut, facilitátor, koordinátor vzdělávání, metodik, příprava a realizace projektů.

Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická fakulta, obor pedagogika – sociální práce a učitel všeobecných předmětu pro SŠ.

Praxe: sociální pracovník odboru sociálně právní ochrany dětí, sociální pracovník a metodik Krajského úřadu, referent Ministerstva práce a sociálních věcí, lektor v oblasti sociální práce, lektor v oblasti náhradní rodinné péče.

Rodinné zázemí: vdaná, čtyři děti – jedno v pěstounské péči.

Práci v oblasti náhradní rodinné péči jsem zvolila po dlouhé profesní kariéře v sociální oblasti. Na poli sociální práce se pohybuji v různých pozicích od přímé péče s klienty až po management a do kontaktu se dostávám s různými cílovými skupinami, zejména rodinami, pěstouny, dětmi a dalšími. Kromě oborových zkušeností v oblasti sociální práce a přímé práce s klientem, mám bohaté zkušenosti s lektorkou činností, připravuji a koordinuji vzdělávání pěstounských rodin, zajišťuji koordinaci vzdělávacího týmu a v neposlední řadě se zabývám kompletní agendou, která souvisí s prací pověřené osoby k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Mým posláním je podpora náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji, rozvoj forem pěstounské péče a podpora naplňování přirozených potřeb dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině.

Mým cílem je:
  • respektovat práva pěstounů a individuální potřeby
  • respektovat práva dětí
  • posilovat kompetence pěstounů a doprovázet rodiny
  • napomáhat v období přijetí dítěte do náhradní rodiny
  • přispívat k všestrannému rozvoji dětí
  • zvyšovat odbornost náhradních rodičů v péči o dítě