Dokumenty

Průvodce standardy pro pěstounské rodiny

etický kodex

podávání stížností

stížnost-formulář

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Vyhodnocení dotazníku se službami

Veřejnými vnitřními pravidly jsou:

 • Průvodce standardy pro pěstounské rodiny 
 • Etický kodex PO
 • Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností 

 Neveřejnými vnitřními pravidly jsou: 

 • Organizační řád
 • Personální směrnice
 • Provozní řád
 • Metodika Doprovázení pěstounských rodin
 • Metodika Vzdělávání 
 • Metodika Vzdělávání zaměstnanců a PO
 • Metodika Poradenství 
 • Pravidla pro čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Neveřejná vnitřní pravidla a plné znění standardů kvality pro pěstounské rodiny jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři na základě povolení PO. Kontaktujte Mgr. Renatu Hrochovou T: 773 676 017.